Tel 054-240 490 telefon

Villkor

Standardvillkor kurser


Kallelse

Kallelse med mer information om tider, kurslokal etc. skickas via e-post till respektive
deltagare ca 3 veckor före kursstart.


Pris

Priset för varje utbildning finns på respektive kursbeskrivning. Alla priser anges exklusive
moms.

 

Avbokningsvillkor

Vid eventuell avbokning 0-14 dagar före kursstart debiteras 100 % av kurskostnaden, 15-

30 dagar före debiteras halv avgift. Uteblir kallad deltagare från kursen, alternativt avbryter
pågående kurs, debiteras 100 % av kurskostnaden. Anmäld person som får förhinder kan
ersättas av annan deltagare utan extra kostnad.
I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast två veckor före
utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om handledaren
akut insjuknar och vi inte hittar lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren,
uppkomna kostnader vid inställande av utbildning.


Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 20 dagar och mot faktura. På samtliga priser tillkommer lagstadgad
moms.


Uppföljning

Efter varje avslutad utbildning genomförs en utvärdering. Resultatet delges deltagare och
utbildare.


Reservation

The Packaging Greenhouse AB reserverar sig för ändringar i kursinnehåll och pris.