Tel 054-240 490 telefon

The Packaging Greenhouse

KURS/UTBILDNING Kursstart sista anm. Längd Ort
Mäldkemi Advanced Avsättningar 18-02-20 18-01-19 2 1/2 dagar Stockholm Intresseanmälan
Kemisk och Mekanisk Massatillverkning 18-03-06 18-02-05 2 1/2 dagar Stockholm Intresseanmälan
Mäldkemi 18-03-13 18-02-16 4 dagar Karlstad Intresseanmälan
Mäldkemi Advanced Färg och Optik 18-04-10 18-03-09 2 1/2 dagar Karlstad/ Sunne Intresseanmälan
Pressparti-optimering 18-04-10 18-03-02 2 dagar Karlstad Intresseanmälan
Från Stock till Kartong/Papper 18-04-10 18-03-09 2 dagar Karlstad Intresseanmälan
Processoptimering genom reglertrimning 18-04-24 18-03-26 2 dagar Karlstad Intresseanmälan
Banmekanik 18-04-24 18-03-28 2+ 1 Stockholm Intresseanmälan
Grundutbildning Papper och Kartongteknik 18-05-14 18-04-13 5 dagar Karlstad Intresseanmälan
Mäldkemi Advanced Hydrofobering 18-10-02 18-08-31 2 1/2 dagar Stockholm Intresseanmälan
Mäldkemi Advanced Styrka och retention 18-11-06 18-10-05 2 1/2 dagar Stockholm Intresseanmälan