Tel 054-240 490 telefon

The Packaging Greenhouse

KURS/UTBILDNING Kursstart sista anm. Längd Ort
Banmekanik 17-11-21 17-10-20 2+ 1 Stockholm Intresseanmälan
Grundutbildning Papper och Kartongteknik 17-11-27 17-11-17 5 dagar Karlstad Intresseanmälan
Mäldkemi Advanced Avsättningar 18-01-23 18-01-05 2 1/2 dagar Stockholm Intresseanmälan
Mäldkemi Advanced Färg och Optik 18-02-13 18-01-26 2 1/2 dagar Karlstad/ Sunne Intresseanmälan
Kemisk och Mekanisk Massatillverkning 18-03-06 18-02-21 2 1/2 dagar Stockholm Intresseanmälan
Mäldkemi Advanced Hydrofobering 18-03-20 18-02-28 2 1/2 dagar Stockholm Intresseanmälan
Mäldkemi Advanced Styrka och retention 18-11-14 18-10-26 2 1/2 dagar Stockholm Intresseanmälan