Tel 054-240 490 telefon

The Packaging Greenhouse

KURS/UTBILDNING Kursstart sista anm. Längd Ort
Mikrobiologi för pappersindustrin 18-09-11 18-08-24 2 dagar Göteborg Intresseanmälan
Mäldkemi 18-09-18 18-08-17 4 dagar Karlstad Intresseanmälan
Från Stock till Kartong/Papper 18-09-25 18-08-29 2 dagar Karlstad Intresseanmälan
Mäldkemi Advanced Hydrofobering 18-10-02 18-08-31 2 1/2 dagar Stockholm Intresseanmälan
Mäldkemi Advanced Styrka och retention 18-11-06 18-10-05 2 1/2 dagar Stockholm Intresseanmälan
Banmekanik 18-11-20 18-10-26 2+ 1 Stockholm Intresseanmälan
Grundutbildning Papper och Kartongteknik 18-11-26 18-10-24 5 dagar Karlstad Intresseanmälan