Tel 054-240 490 telefon

Utbildning

UTBILDNING MED KVALITET

Fokus för alla våra utbildningar är att kompetensutveckla inom skogs- och massaindustrin. Syftet är att skapa en konkurrenskraftig svensk näring som står sig väl i jämförelse med aktörer på andra marknader. Att stärka branschen var anledningen till att The Packaging Greenhouse startades 2004.

Vi erbjuder allt från traditionell handledarledd undervisning till arbetsplatsanpassad träning med interaktiva hjälpmedel samt även på distans via vårt utbildningsverktyg Greenbox.

Nedan ser du aktuella utbildningar men utbudet och möjligheterna är naturligtvis mycket större än så. Samtliga utbildningar är skräddarsydda ur branschperspektiv. Väldigt ofta håller vi bruk- och företagsspecifika utbildningar som är helt anpassade efter den egna processen och befintlig utrustning.
Möjligheterna är många och specialanpassas alltid.

 Utbildningarnas villkor

 
KURS/UTBILDNING Kursstart sista anm. Längd Ort
Mikrobiologi för pappersindustrin 18-09-11 18-08-24 2 dagar Göteborg Intresseanmälan
Mäldkemi 18-09-18 18-08-17 4 dagar Karlstad Intresseanmälan
Från Stock till Kartong/Papper 18-09-25 18-08-29 2 dagar Karlstad Intresseanmälan
Mäldkemi Advanced Hydrofobering 18-10-02 18-08-31 2 1/2 dagar Stockholm Intresseanmälan
Mäldkemi Advanced Styrka och retention 18-11-06 18-10-05 2 1/2 dagar Stockholm Intresseanmälan
Banmekanik 18-11-20 18-10-26 2+ 1 Stockholm Intresseanmälan
Grundutbildning Papper och Kartongteknik 18-11-26 18-10-24 5 dagar Karlstad Intresseanmälan


Vad vi menar med kvalitet:Några citat från deltagare på Greenhouse utbildningar:

 

"Det var kanonbra att först få det teoretiska och sedan gå rakt ut till en verklig kartongmaskin – om än pilotmaskin – för att se, ta på och framförallt förstå från verkligheten.”


”Bra, mycket givande diskussioner om verkliga grejer – mina egna projekt gjorde stora framsteg i tankearbetet.”

”Jag lärde mig mycket om problemlösning i min egen verklighet.”

”Fantastiskt kunniga lärare med mångårig erfarenhet på området.”

”De praktiska momenten gav mig en riktig AHA-upplevelse!”
 

Frågor >

Frågvisa får svar

Carl Zotterman, vi på Greenhouse är glada att du valt att jobba med oss. Vad gör att du vill dela med dig av dina kunskaper som föreläsare?
Jag tycker att det är roligt och stimulerande att jobba med utbildningar i pappersprocessen. Att utbilda initierade deltagare bidrar till att göra kurstillfällena än mer intressanta. Eftersom Greenhouse utbildningar många gånger är skräddarsydda efter yrkeskunskap och nivå är dialogen givande även för mig. Jag delar gärna med mig min erfarenhet och känner även att jag får mycket tillbaka från deltagarna.
 
Din branscherfarenhet är gedigen där du jobbat med exempelvis Skogshallsverken och Valmet. Vad har varit dina främsta arbetsuppgifter när du varit i produktion själv?
Ja det är sant att jag har lång erfarenhet av papperstillverkning. Bland annat 6 år i produktion som driftingenjör och produktionschef där höjdpunkten var uppstarten av KM8. Och även 25 år med produktutveckling av både maskiner och kartongen i sig.

 
Vad brukar deltagarna i dina utbildningar uppskatta?
Genom att jag jobbat nära kunderna har jag stor förståelse för kraven på produkterna – något som är mycket viktigt när man skall gå igenom olika steg i tillverkningsprocessen. Oftast utgår jag från de olika deltagarnas frågeställningar vilket leder till många intressanta och uppskattade diskussioner.