Tel 054-240 490 telefon

Tidigare utbildningar

TIDIGARE GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR

Samtliga utbildningar är skräddarsydda ur branschperspektiv. Väldigt ofta håller vi bruk- och företagsspecifika utbildningar som är helt anpassade efter den egna processen och befintlig utrustning. Möjligheterna är många och specialanpassas alltid. Vi erbjuder allt från traditionell handledarledd undervisning till arbetsplatsanpassad träning med interaktiva hjälpmedel samt även på distans via vårt utbildningsverktyg Greenbox.

 

Tidigare utbildningar att inspireras av:

 • Att utveckla sin kommunikations- och presentationsförmåga
 • Banmekanik
 • Bestrykning av papper och kartong
 • Ekonomi för icke ekonomer steg 1 och 2
 • Email English
 • Energieffektivisering vid papperstillverkning
 • English for engineers
 • Formning av papper och kartong
 • Från stock till kartong/papper
 • Grafisk teknik
 • Grundkurs i pappers/kartongteknik
 • Grundläggare chefs- och ledarskap steg 1
 • Heta arbeten
 • Integrerat ledarskap steg 2
 • Kemisk massateknik
 • Maskindirektivet och riskanalys
 • Minskad vattenförbrukning vid papperstillverkning
 • Mobila arbetsplattformar
 • MS project
 • Office och IT-teknikkurser
 • Pressning av papper och kartong
 • Processoptimering genom reglertrimning
 • Produktionsekonomi
 • PMP- Certiferad projektledare
 • Skopressunderhåll
 • Tryckkärlsdirektivet
 • Utveckla din förmåga att leda projekt