Tel 054-240 490 telefon

Mätservice

Mätservice

"Att meeeta e att veeeta" som en stockholmare sa en gång vid ett möte. Och vi håller helt med om att mätning är a och o för att inte hamna i gissande vad en lösning ska vara. Vi har dels branschgemensamma mätningar via vår provningsring och dels genomför vi skräddarsydda mätningar för enskilda bruk. I båda fallen ser vi till att bästa och mest prisvärda utrustningen används för optimalt och korrekt utfall i mätningarna. Annars vet man fel trots att man mäter. 


Provningsring

Hur väl är ert eget laboratorium kalibrerat? Två gånger om året skickar vi ut på förhand preparerade prover till medverkande bruk som testar olika egenskaper som är viktiga för den egna produktionen. Sedan bearbetas och sammanställs resultaten från testerna hos The Packaging Greenhouse där de jämförs med övriga deltagares resultat. Allt sammanställs i en rapport där helheten redovisas i förhållande till respektive bruks värden och historik sedan tidigare. 40 egenskaper och 30 kvaliteter mäts. För närvarande finns över 110 kombinationer på beställningslistan och det till kommer hela tiden nya allt eftersom fler ansluter sig. Är ni intresserade av att ansluta er till vår provningsring är det bara att höra av sig till Julia Törngren.


Mätning och laboratorium

The Packaging greenhouse har ett fullständigt utrustat laboratorium för mätningen av massa- och pappersegenskaper. Vi kan utföra er kvalitetskontroll på producerad produkt före leverans men även vara er partner för forskning och utveckling samt reklamationshantering. Våra laboratorieingenjörer har en gedigen branscherfarenhet och kan även utföra mätningar i ert laboratorium samt vara en extra resurs i samband med uppstart av uppgraderad- eller ny processutrustning. Vid frågor kontakta Anders Österberg.


Utrustning

Vi får ofta frågan vilken utrustning vi rekommenderar i olika sammanhang som oberoende från tillverkarna. Både för laboratoriet och för pappersproduktionen. Många års erfarenheter av vad som fungerar och inte har gjort att vi knutit till oss det som vi känner är bästa valet. Vi har även utvecklat egna mätare där befintliga inte täcker rätt behov.
Många gånger köps utrustning in och blir liggande. Ibland blir det helt enkelt inte gjort, ibland saknas den faktiska kunskapen om hur installationen påverkar helheten. De flesta väljer därför även installation för att säkerställa att det blir bästa användning och kalibrering. 

 

Specialutrustning för Laboratoriet

Mjukhetsmätare

I den här kategorin har vi bl.a. en unik mjukhetsmätare (Tissue Softness Analyzer) för Tissue som har egenskaperna att bli en möjlig standard i branschen. Mjukhet är ständigt viktigt och man bör ha en givare för att ha kontroll på löpande värden.

Specifikationer och data hittar man på Emtecs hemsida. Samma givare men i en liten annorlunda utformning av själva mätkroppen kan också användas inom textil och non-wowen.

 

Laddningsmätare
Vi också laddningsmätaren för laboratoriet med CAS (Charge Analyzing System) och FPA (Fiber zeta Potential Analyzer). Även den är Emtecs. Produktfakta om mätaren finns på Emtecs hemsida. Där finns också bra labgivare för bl.a. Printability, Gluability, Coating Color Measurements och Dimension Stabilty.

 

Onlinemätare

Att mäta torrhalt efter press har varit ett starkt önskemål i många år; för t.ex. energibesparing, produktionsoptimering och kvalitetsutveckling. De italienska sensorerna från AME (Advanced Microwave Engineering) används på flera World-Class-maskiner i norden och har de egenskaperna och resultat vi vill ha på onlinemätare. Inte bra i presspartier utan även i formeringspartiet och för att skanna beklädnad. Onlinemätarna kan kombineras med vårt eget innovativa koncept för att hålla extra hög torrhalt i presspartiet. Konceptet betalar sig snabbt eftersom det ger högre produktion och färre defekter på slutprodukten. Vi offererar gärna båda systemen ihop för bästa möjliga funktion.

 

Standardmätare och allmän utrustning för laboratorier

Vi har flera kompetenser i egen regi The Packaging Greenhouse som har mångårig erfarenhet av prisvärd utrustning och i olika kombinationer. Vi blir ofta inkallade som second opinion för bästa val. Testing Machines har ett brett utbud som kan ge en bra indikation på bra val att utgå ifrån.