Tel 054-240 490 telefon

Länkar

Paperprovince
Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag som genom samverkan utvecklar och förbättrar sin och hela regionens konkurrenskraft.
Läs mer på Paper Province