Tel 054-240 490 telefon

Konsultation

KONSULTATION

The Packaging Greenhouse styrka ligger i att alla föreläsare är aktiva yrkesutövare som konsulter. Våra konsulter blir ofta inkallade som ”second opinion” och när det är akuta problem i processen på ett bruk. Ett problem kan ta flera veckor att komma till rätta med om ingengören på bruket inte stött på det specifika problemet innan. Våra expertkonsulter har sett det mesta och löser många gånger problemet på plats inom en till tre dagar. Det går också att ladda hem en utskriftvänlig version med våra tjänster i kortversion.   


Audit

För att komma åt ett kvalitetsproblem är det bra att regelbundet göra en Audit. Dels för att ha en stadig referenspunkt att förhålla sig till, dels för att regelbundet kunna trimma hela systemet och processerna med en senior processingenjörs erfarenhet. Att förebygga problem minskar risken för kostsamma ad hoc-utryckningar. Det blir också en bench-marking som kan vara värd att ha då även mindre felaktigheter snart blir stora pengar i de förhållanden som råder på svenska bruk.  Vi brukar avsluta med dels en skriftlig rapport, dels en presentation. Vår trafikljusmodell fått ett starkt bejakande för att den på ett tydligt sätt visar prioriteringsordningen på förbättringsåtgärder. Hittills har vi alltid hittat saker som bevisligen varit värda att åtgärda som gjort att auditen i sig betalar tillbaka sig med råge.


Process

The Packaging Greenhouse seniora processingenjörer arbetar inom områdena kemisk- och mekanisk massatillverkning samt pappersproduktion främst inom områdena kartong och tissue. Våra processingenjörer kan utföra processgenomgångar för att identifiera flaskhalsar samt ge förslag på åtgärder och som projektledare vara med att implementera förbättringen. Både våra processingenjörer och laboratorieingenjörer kan vara extra resurser i samband med process- samt produktutveckling. Special områden är tallolja och mäldkemi som beskrivs utförligare nedan.

 

Mäldkemi

Envall Consulting är numera verksamt via The Packaging Greenhouse. Våra konsulter är ofta och återkommande anlitade för sina djupa kunskaper inom mäldkemi. Trouble-shooting, kvalitetsutveckling och inte minst audits finns mångårig erfaren av. Med mäldkemi kommer även en hälso- och säkerhetsaspekt in i bilden som är viktig både för egen personal, leverantörer och kunder som vi tar i beaktande. Vår verksamhet inom mäldkemi går hand i hand med mätservice. Vi gör ofta mätuppdrag i samband med konsultarbete inom mäldkemi. Korrekt fakta är viktigt för ett precist resultat. Vi förfogar över innovativ on-line teknik som kan ge långsiktigt att kvalificerad styrning inom området mäldkemi.

 

Tallolja

Talloja är en av råvarorna till morgondagens bränslen för både bilar och flygplan och är därav en viktig del i den nya cirkulära ekonomin, där alla restprodukter tas tillvara för att skapa nya produkter. I denna kedja kan Greenhouse bidra med process expertis för att optimera befintliga kommersiella metoder för framställning av tallolja ur såpa. Vi är en oberoende aktör som också kan ge råd kring garantivärden samt bidra som extern expert i kommersiella sammanhang. Vi leder även ett antal forskningsprojekt inom talloljeområdet som gäller både processoptimering men även utveckling av ny mätteknik.
Vid frågor kontakta Håkan Envall.


Konstruktion

Vi kan skapa konstruktioner för både nya applikationer eller utveckla befintlig utrustning. Det kan vara allt från dimensionsritningar till hållfasthetsberäkningar och detaljarbete. Beräkningar på fundamentlaster, bärande balkar, konsoler, roterande axlar eller att dimensionera trycksatt utrustning, etc. är sådant vi gör för flertalet av våra kunder.


Arbetsmiljö och hållbarhet

När vi tar fram en konstruktion har vi ett helhetsperspektiv över hur det ser ut i produktionslinjen. Om uppdraget är en reparation letar vi efter grundorsaker till varför något går sönder eller läcker. En pöl på golvet vid ett annat ställe i processen kan vara en viktig ledtråd liksom onormala vibrationer och skakningar.
Just vibrationer kan vara svårt att upptäcka i en en ljudintensiv miljö. Nya tystare lösningar skapar bättre ljudklimat för personal och gör det lättare att uppmärksamma missljud. Onödiga ljud skapar dessutom trötthet och oskärpa och i längden sjukskrivningar.

 

Dimensionering trycksatt utrustning

Dimensionering av trycksatt utrustningar kan gälla rör och rörsystem samt tryckkärl eller trycksatta delar. Vi kan följa den normen som behövs, vanligst är den europeiska eller amerikanska normen. Exempel på dimensionerande normer vi jobbar med är: EN13445, EN13480, Eurocodes, ASME Section VIII Div. 1 och 2, B31.3, etc. Men det finns en väldigt många fler än ovan nämnda som vi anpassar lösningarna till.

 

Lokala och globala anpassningar

I många fall ska utrustningen användas i andra delar av världen med helt andra förutsättningar än i Sverige och Europa. Det kan exempelvis vara miljökrav eller dimensioneringar för vind- och jordbävningslaster eller andra typer av anpassningar till lokala regler och lagar.

 

Dokumenterad haveriutredning

Om akuta problem uppstår med maskinutrustning, tankar eller kärl ordnar vi det som behövs för en omedelbar lösning. Oavsett om problemet måste lösas temporärt eller permanent ger vi förslag på förstärkningar för att förhindra framtida driftstopp och om möjligt förlänga livstiden på befintlig utrustning. Kvalitet och hållbarhet är alltid i fokus.
I samband med en incident kan vi utföra en dokumenterad haveriutredning som påvisar grundorsaken för haveriet. Utredningen kan sedan ligga till grund för en åtgärdsplan som i sin tur kan vara ett underlag för service och underhåll vid nästa planerade driftsstopp.