Tel 054-240 490 telefon

Innovation

INNOVATION

För att möta morgondagens konkurrens initierar och skapar vi innovationskluster eller så kallade tankesmedjor. The Packaging Greenhouse är en mötesplats för den akademiska forskningen och alla som arbetar inom skogsindustrin.

Vi samlar också på oss information för allas vår räkning inom massaindustrin om problem många vill ha löst. Det kan vara till exempel genom gamification. Ju mer man bidrar desto mer får man veta är den enkla drivkraften med det tillvägagångssättet.
Mer påtaglig utveckling är vår testanläggning som du kan läsa om under industriforskning.
Allt vi gör ska skapa bättre konkurrenskraft hos hela industrin genom innovation och nytänkande. Vi vill bygga broar mellan olika kompetenser.


 

Tankesmedja

Vi skapar tankesmedjor inom områden som stagnerat. Skogsindustrin har historiskt varit en starkt innovativ bransch. På 80-talet och några decennier framåt avtog innovationskraften och övertogs av ett starkt fokus på produktion. Nu på 2010-talet håller detta på att ändras. Innovationer och entreprenörskap hänger ihop och bejakas allt mer igen. Vi trivs verkligen i detta tidevarv. The Packaging Greenhouse nätverk är väl förankrat i industrin och sträcker sig även in i den akademiska världen. Det skapar bra förutsättningar för tankesmedjor.
Blir man inbjuden till en tankesmedja är man utvald för att man har kunskap som kan bidra till tankesmedjans tänkta problem att lösa. Var och en bidrar med sitt perspektiv och kompetens. Idéerna som kommer ur smedjan kan alla utveckla vidare. Exempel på tankesmedjor och innovationsprojket:


Tallolja

Talloljans område har vi flera innovationer som ska testas fram i den branschsamverkan som vi har initierat med OpTAMU-projektet där 13 bruk och flera andra intressenter inklusive förädlingskedjan, deltog. Målet är inte enbart ökad talloljeproduktion för det egna värdet, utan även att få helheten d.v.s. återvinningen att gå bättre. Vi tar dessutom utvecklingen steget längre: vi siktar på att utveckla även eftermarknaden: Kan man göra flygbränsle av talloljan?


Patent på mätteknik inom mikrobiologins område

Helt nyligen har vi lämnat in en patentansökan på ny mätteknik inom mikrobiologins område.
Vi tycker denna samverkan är extra rolig då vi fått normalt sett starkt konkurrerande företag att arbeta tillsammans. De medverkande inser att det finns ett större värde i att få metoden snabbare accepterad som standard än att ”vara lite före”.


 

Gamification

Med gamification tillför man ett spel- eller tävlingsmoment till det man vill hitta en lösning på. Ett känt exempel på detta är när University of Washington´s Center for Game Science samarbetade med avdelningen för Biokemi under 2009. De skapade spelet "Foldit" för att hitta lösningen på ett problem inom AIDS-forskningen som gäckat forskarna en längre tid. Över 240.000 "spelare" registrerade sig och lämnade in förslag och på bara tio dagar hade man ett stort genombrott som ledde AIDS-forskningen vidare. Även översättningen av dödahavsrullarna hade hjälp av gamificationkoncept.
Nu drar vi igång Gamification inom massa- och pappersindustrin. Det är efter ett initiativ som startade på Sirius kompetensforum den 6 februari 2015. Det handlar dels om att få nuvarande personal att bättre ta till sig utbildningar och samtidigt vitalisera den förslagsverksamhet som på flera bruk blivit trögare på senare år. Dels om att attrahera morgondagens personal genom att öka intresset för hela skogsindustrin

 

Gamification-tävling: Har du idéer?

Har du en idé som kräver mångas hjälp för att lyfta? Det kan vara något med kemin som behöver forskas fram för att komma vidare. När många testar/tänker sin lilla del går det fortare än att en ensam sitter i flera år och idén kanske rinner ut i sanden. Det kan vara hur något ska fungera för att kräva mindre energi, eller hur det kan skapas energi ur något befintligt. Kan pappersmassa användas på något annat sätt än idag? Eller allt som blir över vid massatillverkningen, hur kan det användas? Kan kemikunnandet i massaindustrin användas för något helt annat som gör att bygderna kan blomma? Hur kan vi inspirera våra unga om kemi så vi får fler talanger för framtiden.
Vi skapar gärna ett ”spel” där alla är välkomna att delta. Resultatet kan sedan i sin tur användas i en tankesmedja. Det som behövs är ett eller flera reella problem att hänga upp det på. Vi har 100 biobiljetter som ligger och väntar på idégivare. Skicka till: info@tpg.se 

 

Nästa möte inom temat Gamification

Redan nu har flera av våra stora, starka och trygga skogskoncerner valt att vara med i detta initiativ. Men vi vill ha så stor uppslutning som möjligt – så anmäl gärna intresse för att vara med genom att skicka ett mail till oss. Vi har planerat att ha en konferens i höst där deltagare får vara med och utveckla en gamification-idé inom säkerhet. Konferensen är planerad att genomföras 8 november 2016. Om ni vill hinna med att ge oss idéer till den prototyp som kommer att uppvisas på konferensen vill vi att ni hör av er så fort som möjligt. Önskar även du delta på mötet, anmäler du ditt intresse genom att skicka ett mejl till Jenny Engman.  


 

Industriforskning


Branschgemensam utveckling på säkerhet

Varje olycka är en för för mycket. Där för har vi tillsammans med en del av branschklustret gemensamt valt området "Säkerhet på arbetsplatsen" i projektet STAGeS. Säkerhet är ett ständigt viktigt arbete där det handlar om att öka motivationen, engagemanget och förståelsen för att de små detaljerna gör skillnad för en trygg arbetsplats. Genom att använda metoden gameification sker utvecklingen på ett roligt sätt och underlaget för lösningen blir bred. Vill ni vara med skickar ni intresseanmälan till oss.
STAGeS står för Säkerhet och Tillit på Arbetsplatsen genom Gamification engagemang i Samverkan


Testmiljöer för säker utveckling

The Packaging Greenhouse är sprunget ur de stora aktörernas vilja att ha en gemensam neutral utvecklingsplattform. Som en del av det införskaffades en testanläggning som är ett massabruk i miniformat. Här kan man som bruk eller fristående aktör/företag testa en idé i det lilla formatet. Man ser hur en förändring av råvaran eller processen påverkar den slutliga produktens egenskaper.

 

Vidareutveckling efter test?

Vill man ha specialkompetens knuten till ett projekt kan vi hjälpa till med det också. Ett projekt kan beläggas med sedvanlig tystnadsplikt. Det kan också helt eller delvis göras till ett gamificationprojekt. Vi finns till hands för projektutveckling i vilken riktning som än önskas.